توضیحات

کلر مایع ۴ لیتری ( ژاول )

کلر مایع

کلر مایع اشباه شدن گاز کلر 99.99 درصدی به داخل آب کربنات دار که اصطلاحا به این مواد میگویند کلر مایع ، کربنات موجود در این ماده باعث جلوگیری از فرار گاز کلر میشود .

آب ژاول

کلر مایع

گاز کلر 99.99

آب ژاول کار مایع