توضیحات

کلر مایع ۴ لیتری ( ژاول )

کلر مایع

کلر مایع اشباه شدن گاز کلر 99.99 درصدی به داخل آب کربنات دار که اصطلاحا به این مواد میگویند کلر مایه کربنات موجود در این ماده باعث جلوگیری از فرار گاز کلر میشود .