ماکزیمم فشار کاری این فیلتر 2 بار ، دمای کاری 40 درجه سانتی گراد و سایز سیلیس ( شن مخصوص تصفیه ) 0.8 و 0.5 میلیمتر و مناسب جهت تصفیه استخر می باشد .

در نظر داشته باشید که چون جکوزی دمای استاندار بین 38 تا 42 را باید داشته باشد استفاده از این نوع فیلتر را پیشنهاد نمیکنیم .