توضیحات

تصویر

کد کالا

نام کالا

HS

شیلنگ متری همراه با هرزگرد