توضیحات

تصویر

کد کالا

نام کالا

FT-02

دماسنج شناور استخر و جکوزی