این کلر به صورت پودر درشت و بدون لرد و خاک و هیچگونه مواد اضافه میباشد . 99درصد کلر با ماندگاری بالا