سرویس و نگهداری استخر ویلایی
نگهداری استخر ویلایی مهر شهر کرج
جاروی استخر ویلایی مهرشهر

نگهداری استخر ویلایی

نگهداری تعمیرات استخر خانگی ویلایی مهرشهر ( بلوار شهرداری )

مشخصات استخر ویلایی خصوصی مهرشهر

  1. سرویس و تعمیرات و نگهداری استخر ویلایی خصوصی واقع در مهرشهر کرج بلوار شهرداری
  2. این مجموعه دارای استخر شنا و جکوزی آب گرم میباشد .
  3. سیستم فیلتراسیون این مجموعه شنی میباشد .

سرویس و نگهداری استخر ویلایی مهرشهر _ استخر خصوصی

سرویس و نگهداری استخر ویلایی مهرشهر