نگهداری استخر پاسداران مبارک آباد

این استخر دارای استخر شنا ، سونای خشک ، حضچه آب سرد و جکوزی آب گرم میباشد .

سیستم تصفیه این استخر خانگی شنی از نوع فابیرگلاس چینی نیز میباشد .

همکاری در جهت نگهداری استخر های خانگی

تماس با بخش نگهداری و تعمیرات
سایت شماره دو