نگهداری استخر و جکوزی

نگهداری استخر و جکوزی شمیرانات

استخر و جکوزی خانگی آپارتمانی واقع در شمیرانات که دارای استخر شنا و جکوزی آب گرم می باشد که از نظر طراحی و سیستم تصفیه خانه بسیار عالی انجام شده است که محاسبات دقیق این پروژه این استخر را یکی از بهتیرین استخر های خانگی قرار داده است .

فیلترهای تصفیه مارک ایماکس درجه یک و مبدلهای استیل و پمپ های تصفیه داب و ایماکس استفاده شده است .

جهت همکاری در ارائه خدمات تماس بگیرید