نگهداری استخر شرکتی شهرک غرب

این استخر دارای فیلتر تصفیه شنی از نوع پلاستیک فشرده آمریکایی نیز می باشد .

همکاری در جهت نگهداری استخر های خانگی

تماس با بخش نگهداری و تعمیرات
سایت شماره دو