نگهداری استخر سعادت آباد

این استخر دارای استخر شنا ، سونای خشک ، سونای بخار  و جکوزی آب گرم میباشد .

سیستم تصفیه این استخر خانگی شنی از نوع آهنی نیز میباشد .

سایت شماره دو

همکاری در جهت نگهداری استخر های خانگی

تماس با بخش نگهداری و تعمیرات