نگهداری استخر سعادت آباد

این استخر دارای استخر شنا ، سونای خشک ، سونا بخار و جکوزی آب گرم میباشد .

سیستم تصفیه این استخر خانگی شنی از نوع استیل نیز میباشد .

سایت شماره دو

همکاری در جهت نگهداری استخر های خانگی

تماس با بخش نگهداری و تعمیرات