این مجموعه دارای استخر شنا و جکوزی آب گرم و اتاق ماساژ و حمام ترکی در مهر شهر کرج که سیستم تصفیه این مجموعه شنی از نوع فایبر گلاس درجه یک تهیه شده است  .

جهت همکاری در ارائه خدمات تماس بگیرید