نگهداری استخر خانگی  واقع در سعادت آباد خیابان صرافها

این مجموعه دارای استخر شنا جکوزی آب گرم سونای بخار و سونای خشک میباشد .

سیستم این مجموعه به صورت سرریز دائم میباشد و فیلتر از نوع فایبرگلاس شنی میباشد .