نگهداری استخر خانگی روباز آفتابگیر

سیستم تصفیه این استخر خانگی شنی از نوع فایبرگلاس  چینی نیز میباشد .

سایت شماره دو

همکاری در جهت نگهداری استخر های خانگی

تماس با بخش نگهداری و تعمیرات