نگهداری استخر خانگی تهران شیخ فضل الله

مشکلات عمده این استخر عدم استفاده از اسکیمر می باشد که باعث نمای بد از سیاهی در دور استخر میشود که عامل اصلی این مورد چربی های بدن است که بر اثر فعالتی و وجود کلر باعث جدا شدن چربی از روی پوست میشود و روش آب شناور میشود و بعد به مرور زمان به دیواره استخر میچسبد و که خود باعث میکروبی شده آب استخر می شود .

سایت شماره دو
نگهداری استخر خانگی واقع در شیخ فضل الله
نگهداری و نظافت استخر خانگی واقع در شیخ فضل الله

همکاری در جهت نگهداری استخر های خانگی

تماس با بخش نگهداری و تعمیرات