نگهداری استخر

نگهداری مجموعه ورزشی مسکونی واقع در خیابان کیهان که داری استخر شنا ، جکوزی آب گرم ، سونای خشک و سونای بخار می باشد که سیستم فیلترهای تصفیه از نوع شنی ( سیلیس ) میباشد .

سیستم لوله کشی این مجموعه با لوله های  PP ( پلاستیکی سفید ) استفاده شده که از نظر فرسایش بسیار مقاوم هست .نوع سیستم سرریز دائم می باشد .

https://www.aparat.com/tasisatkabir
اینستاگرام kabirpool