نصب هندریل دور استخر حوضچه آب سرد و جکوزی
نصب دستگیره دور استخر و ….

نصب هندریل استخر مورد مصرف برای اشخاصی که مبتدی هستند و کسانی که برای آب درمانی باید در آب راه بروند به کار میرود که این هندریلها از استیل 304 و بستهای رول بولتی که بسیار مقاوم و قوی هستند استفاده میشود که هیچ گونه فرسایشی در کلر و اسید از خود نشان نمیده و کاملا مقاوم است .