• مخازن پلاستیکی
  • مخازن پلاستیکی

نصب مخازن پلاستیکی برای استخر هایی که دارای سیستم سر ریز دائمی میباشد که جایگزین خوبی برای مخازن گالوانیزه میباشد که از نظر کارایی بهتر و به صرفه تر هست .

مخازن فلزی در برابر کلر استخر  مقاومت زیادی ندارد و رفته رفته شروع به فرسوده شدن میکند ولی در مخازن پلاستیکی چند لایه چنین چیزی وجود ندارد .