لوله کشی سیستم تصفیه استخر جکوزی آب گرم و حضچه آب سرد

لوله سکی سیستم تصفیه استخر با انواع فیلتر های فلزی و فایبرگلاس

لوله کشی سیستم جکوزی که دارای سیستم تصفیه و جت جکوزی میباشد

لوله کشی سیستم حضچه آب سرد مجموعه های ورزشی .

این تصفیه خانه به علت اینکه لوله های ورودی به تصفیه خانه خیلی به هم چسبیده بودن و جایی بازتر قرار نداده بود نفر قبلی برای به همین دلیل لوله کشی بخش جلوی پمپها کمی فشده شده است .