استرینر ( صافی موگیر )

استرینر و مشخصات فنی و نوع کارایی آن

استرینر _ موگیر_صافی
  1. شاید یکی از مهمترین بخش ها در سیستم سیرکولاسیون آب استخر،صافی موگیر باشد.
  2. در سیستم های سیرکولاسیون آب استخر،فقط فیلترهای مکشی هستند که نیازی به صافی موگیر ندارند،چون پمپ ها بعد از فیلتر قرار میگیرند.
  3. این وسیله در سیستم سیرکولاسیون آب استخر درست قبل از پمپ ها قرار داده میشود تا پمپ ها را در مقابل آشغال های بزرگ قابل مشاهده، محافظت کند.
  4. هرچند تمیز کردن این صافی های موگیر کار ساده است،اما این کار به علت وجود موادی که در صافی ها جمع میشود کاری ناخوشایند است.در بعضی از استانداردهای سایر کشورها،سبد های صافی موگیر یدکی هم توصیه میشود ، تا بلافاصله در هنگام تخلیه صافی کثیف،بدون ایجاد وقفه در سیستم تصفیه،جایگزین سبد قبلی شود.
  5. بنابرین در سیستم های تحت فشار حتما باید از صافی موگیر قبل از پمپ در سیستم سیرکولاسیون استفاده شود.
  6. در هنگام کنترل صافی،بایستی پمپ خاموش شود و شیر های هر دو طرف صافی موگیر بسته شوند تا جریان آب در سیستم متوقف گردد. این سبدها بایستی زود به زود کنترل شوند. بعضی از افراد با تجربه، ترجیح می دهند هرروز صافی را کنترل و تمیز کنند تا جریان و گردش آب به خوبی صورت گیرد.
استرینر 2 و 3 اینچ پلاستیکی
استرینر موگیر پلایستیکی
استرینر موگیر فلزی