جاروی استخر مخصوص پرسنل بیمارستان پیامبر که دارای استخر شنا آب شور جگوزی آب گرم سونای خشک و سونای بخار میباشد که بصورت دوره  ای سرویس انجام میدهند.

سیستم فوق پیشرفته سیلکوله و تصفیه آب میباشد که در نوع خود یکی از پیشرفته ترین استخرهای در حال حاضر میباشد .