اسید شویی و نظافت استخر خانگی واقع در شیخ فضل الله

این مجموعه دارای استخر شنا سونا خشک و سونا بخار و جکوزی آب گرم

علت اصلی خراب شدن این استخر عدم رسیدگی و کلر زنی میباشد که باعث میکروبی شدن آب استخر و رسوب زدن دیواره های این مجموعه شده است .