اسید شویی مبدلهای حرارتی غیر مستقیم

اسید شویی مبدلهای حرارتی غیر مستقیم یا همان مسی که روش کار این مبدلها به این صورت میباشد که آب داغ دیگ مشعلی در داخل این لوله های مسی از طریق پمپ درگردش خود باعث داغ شدن این لوله ها میشود و این لوله ها باعث گرم شدن آب مصرفی مورد نیاز میشود که به این عمل روش غیر مستقیم گفته میشود .

از رسیدگی به این نوع مبدلها اسید شویی دوره ای این نوع مبدلهاست که نسبت به مصرف سالانه میباشد که در این حالت رسوبهایی که از طریق گرمایش و سختی آب به این مبدلها میچسبد و مانع از گرم شدن آب مصرفی میشود را باید مورد توجه قرار داد .

اسید شویی مبدل
اسید شویی مبدل استخر